Healness Massage

Healness-Massage bygger på flera olika massagetekniker som t.ex. klassisk, sportmassage, deep tissue med flera.
Vilken teknik våra terapeuter använder är helt och hållet kundbaserad, dvs. att det beror på vilket behov kunden har. Behandlingarna inleds alltid med en kartläggning av individens fysik och förutsättningar, som t.ex. en kroppshållningsanalys vilken är är själva grunden för behandlingen. En Healness-behandling avslutas alltid med någon typ av rådgivning och tips för en snabbare rehabilitering av kundens besvär.

Vår fokus ligger på att ge rätt behandling till varje kund. Vårt arbetssätt innebär att vi samlar kunskapen från flera olika nischade behandlingsformer för att sedan kunna skräddarsy en behandling för varje enskild kund.

Slutmålet är en frisk och nöjd kund!