REGLER OCH VILLKOR PÅ HEALNESS & CO

Dessa Användarvillkor gäller mellan dig (”Användaren”) och Healness& Co AB, org. nr. 559181-1053 (”Healness& Co”) som tillhandahåller en tjänst för beställning av olika hälsorelaterade behandlingar i hemmiljö eller annan av Användaren anvisad plats. Dessa behandlingar innefattar t.ex. massage, personligt anpassad träning samt annan hälsorelaterad behandling (gemensamt ”Behandling/ar”). Denna tjänst, tillsammans med den behandling som utförs hos Användaren, kallas gemensamt för ”Tjänsten”.
Läs dessa användarvillkor(”Användarvillkoren”) noggrant. Användarens användning av Tjänsten utgör dennes samtycke till att vara bunden av Användarvillkoren, som även upprättar ett avtalsförhållande mellan Användaren och Healness& Co. Om Användaren inte accepterar Användarvillkoren kan denne inte få åtkomst till eller använda Tjänsten. Healness& Cokan omedelbart säga upp Användarvillkoren eller Tjänsten med avseende på Användaren, eller allmänt upphöra att erbjuda eller neka åtkomst till Tjänsten eller någon del därav, när som helst, utan att ange särskilda skäl.

1. Allmänna regler och villkor

1.1. Autogiro hos Healness & Co kan endast tecknas av myndig person

1.2. Personer som inte är myndiga kan ingå avtal med Healness & Co under förutsättning att en vårdnadshavare ingår avtalet. Vårdnadshavare blir juridik ansvarig för avtalet och ansvariga för samtliga betalningar

1.3. Autogiro gäller från och med angivet startdatum i avtalet

1.4. Autogiro hos Helaness & Co kan tecknas av personer som inte har utestående skulder sedan tidigare hos Healness & Co

1.5. Autogiro är personligt och kan inte delas eller användas av annan med undantag för partner skriven på samma adress vid hemmabesök. inte om man tecknar autogiro med behandling på Healness lokal.

1.6. Avbokning måste ske 24h innan utsatt tid annars dras en behandlingstimme.

1.7. Autogirot gäller under sex (6) månader alt. tolv (12) månader, valfritt vid tecknande av avtal. Det går ej att ändra under kontraktets giltighetstid.

1.8. Vill du som kund köpa fler timmar under kontraktets gång sker detta på separat faktura till priset av 700kr istället för fullt pris 800kr. För hemmakunder anslutna till autogiro är priset 1100 kr istället för 1200kr.

1.9. Du som kund kan själv välja hur du vill nyttja dina timmar under avtalstiden, det är ditt ansvar att boka tiderna med god framförhållning. Skulle du som kund ha onyttjade timmar sista månaden på ditt kontrakt kan vi inte garantera att det finns tider övar. Vi ber er därför att vara ute i god tid.

1.10. Betalningen dras från ditt konto den 26:e varje månad. Healness & Co gör två dragningsförsök från ditt konto, saknar kontot täckning skickas en påminnelseavgift på 60kr. Vid försenat betalning kan Healness & Co kräva ersättning för omkostnader och räntor enligt inkassolagen, räntelagen och all annan gällande lagstiftning.

1.11. Healness & Co kommer försöka se till att du får träffa samma terapeut vid dina bokningstillfällen dock är det inget vi kan garantera. Vid exempelvis sjukdom kommer en annan terapeut sättas in.

1.12. Du som kund har till ansvar att upplysa oss om förhållanden som kan påverka din behandling hos oss på Healness & Co. Vi på Healness & Co tar inget ansvar om du som kund inte informerat oss innan påbörjad behandling om exempelvis underliggande sjukdomar eller annan relevant information.

1.13. Healness & Co genomför Ingen UC kontroll på dig som kund i samband med att du tecknar autogiro. Ingen uppläggningsavgift eller annat likande tillkommer.

1.14. För att kunna teckna autogiro på Healness & Co måste du minimum köpa fem timmar/ sex månader.

1.15. Healness & Co behandlar alltid kundens uppgifter enligt vår sekretesspolicy och annan gällande lagstiftning.

1.16. Kunden samtycker till att Healness & Co lagrar och använder uppgifter om kunden (personnummer, namn, adress, e-post, betalningsuppgifter samt annat som är relevant och kopplat till autogirot)

1.17. personuppgifter kan inte lämnas till utomstående utan kunden skriftliga samtycke. Skriftliga samtycket äkthet ska intygas

 

Healness & Co

Phone: +46 723 307 300

Box 49175, SE-100 29 Stockholm

Org.nr: 559181-1053

Info@healnessco.com

Har du frågor eller funderingar tveka inte att kontakta oss på:

Info@healnessco.com

Telefon: +46 723 307 300

Box 49175, SE-100 29 Stockholm

Org.nr: 559181-1053